Zájmové kroužky

V 1. pololetí bude prozatím probíhat pouze kroužek deskových her.