O NAŠÍ ŠKOLE

ZŠ Běrunice je málotřídní školou se dvěma třídami a pěti ročníky,

celkový počet žáků ve škole : 20

1. a 2. ročník se učí společně v jedné třídě, tř. učitelkou je

Mgr. Bohumila Fifernová

počet žáků 1.ročníku - 4

počet žáků 2. ročníku - 4

3., 4.a 5. ročník se učí společně v další třídě, tř. učitelkou je

Mgr. Marta Kubánková

počet žáků 3.ročníku - 3

počet žáků ve 4. ročníku - 4

počet žáků v 5. ročníku - 5

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu

ŠVP ZŠ Běrunice pro základní vzdělávání

Na škole se vyučuje anglický jazyk, který ve všech ročnících vyučuje

Mgr. Marta Kubánková, plně kvalifikovaná pro tento cizí jazyk

V naší škole je zapsáno také 33 domškoláků.

1. ročník - 11 žáků

2. ročník - 10 žáků

3. ročník - 1 žák

4. ročník - 8 žáků

5. ročník - 3 žáci

Provoz školy :

Škola se otvírá v 7.00 hod a provoz končí v 15.00 hod.


Školní družina

provoz od 11.40 do 15.00 hod

vychovatelka : Petra Suchánková


Zaměstnanci školy

Ředitelka školy :

Mgr. Bohumila Fifernová

třídní učitelky :

Mgr. Bohumila Fifernová - I. třída ( 1. a 2. ročník)

Mgr. Marta Kubánková - II. třída ( 3., 4.a 5. ročník)

netřídní učitelka :

Petra Suchánková

vyučuje Vv, Pč, Tv a prvouku v I. i ve II. třídě.

asistentka pedagoga :

Romana Fialová

vychovatelka školní družiny :

Petra Suchánková

školnice

Marie Vaňuro