O NAŠÍ ŠKOLE

ZŠ Běrunice je málotřídní školou se dvěma třídami a pěti ročníky,

celkový počet žáků ve škole : 23

1. a 2. ročník se učí společně v jedné třídě, tř. učitelkou je

Mgr. Marta Kubánková

počet žáků 1.ročníku - 7

počet žáků 2. ročníku - 4

3., 4.a 5. ročník se učí společně v další třídě, tř. učitelem je

Mgr. Daniel Šustr

počet žáků 3.ročníku - 4

počet žáků ve 4. ročníku - 4

počet žáků v 5. ročníku - 4

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu

ŠVP ZŠ Běrunice pro základní vzdělávání

Na škole se vyučuje anglický jazyk, který ve všech ročnících vyučuje

Mgr. Marta Kubánková, plně kvalifikovaná pro tento cizí jazyk


V naší škole je zapsáno také 33 domškoláků.

2. ročník - 12 žáků

3. ročník - 11 žáků

5. ročník - 9 žáků


Provoz školy :

Škola se otvírá v 7.00 hod a provoz končí v 15.00 hod.


Školní družina

provoz od 11.40 do 15.00 hod

vychovatelka : Petra Suchánková


Zaměstnanci školy

Ředitelka školy :

Mgr. Marta Kubánková

třídní učitelky :

Mgr. Marta Kubánková - I. třída ( 1. a 2. ročník)

Mgr. Daniel Šustr - II. třída ( 3., 4.a 5. ročník)

netřídní učitelka :

Petra Suchánková

vyučuje Vv, Pč, Tv a prvouku v I. i ve II. třídě.

asistentky pedagoga :

Romana Fialová

Monika Říhová

vychovatelka školní družiny :

Petra Suchánková

školnice

Marie Vaňuro