Projekty

Projekt

UČÍME SE HRAVĚ

je spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových

kompetencích. Registrační číslo:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021847