Projekty


Projekt

UČÍME SE HRAVĚ

je spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových

kompetencích. Registrační číslo:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021847

Projekt

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL 

 REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19