Projekty


Projekt

Šablony I - Moderní vzdělávání v ZŠ Běrunice

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006027

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE  3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.