Školská rada

Zástupci z řad zřizovatele:

předsedkyně: 

Ing. Anna Vanžurová

Věra Černá

Zástupci z řad školy:

Mgr. Daniel Šustr

Petra Suchánková

Zástupci z řad rodičů:

Vendula Chaloupková

Marcela Štěpánová