Zápis do 1. ročníku - rozhodnutí o přijetí

24.04.2024

V rámci správního řízení rozhodla ředitelka školy takto:

Přijďte si, prosím, osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí do školy.

Žádáme rodiče dětí, které k nám z nějakého důvodu nenastoupí (př. přechod na jinou školu apod.), aby tuto skutečnost oznámili škole co nejdříve. 

V Běrunicích dne 24. 4. 2024

Mgr. Marta Kubánková
ředitelka školy