Zahájení školního roku 2022/23

30.08.2022

Školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022

v 8. 00 hod v budově školy.

Ředitelka školy Mgr. Bohumila Fifernová

Třídní učitelka 1. a 2. ročníku: Mgr. Bohumila Fifernová

Třídní učitelka 3., 4. a 5. ročníku: Mgr. Marta Kubánková

Vychovatelka ŠD: Petra Suchánková

Asistentka pedagoga: Romana Fialová

Školnice: Marie Vaňurová

Školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022

v 8. 00 hod v budově školy.